Skoč na obsahSkoč na navigaci

Dotace


Individuální neprogramové dotace

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat na předepsaném formuláři individuální žádost. Pověřený pracovník pro dotační politiku zajistí projednání žádosti kompetentními orgány města včetně projednání v hodnotících komisích, pokud jsou ustanoveny.

Tyto žádosti mohou být podávány celoročně.
Město Kralupy nad Vltavou neposkytne dotaci na účel, na který bylo možné čerpat dotaci v rámci některého z dotačních programů.
O případných výjimkách bude jednáno v hodnotící komisi a  rozhodováno kompetentními orgány.

V rámci schvalování podpory individuální dotace, orgány města stanoví výši spoluúčasti příjemce dotace v rozmezí 0 % - 30 %.

Dotaci lze poskytnout na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené, vyčíslené v rozpočtu schválené žádosti.

Individuální dotace na podporu sociálních služeb v Kralupech nad VltavouIndividuální dotace na podporu zájmových aktivitIndividuální dotace na podporu sportuIndividuální dotace ostatní (nezařazené)

Programové dotace

Dotačním programem se rozumí program pro poskytování dotací obsahující souhrn věcných, časových  a finančních podmínek podpory účelu určeného v programu.
Dotaci lze poskytnout na prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené, vyčíslené v rozpočtu schválené žádosti.

Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládežiDotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělýmDotační program na podporu zájmových aktivit: PODPORA VOLNÉHO ČASU A PREVENCEDotační program na podporu zájmových aktivit: ČINNOST S MLÁDEŽÍ V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN V DANÉM ROCEDotační program na podporu zájmových aktivit: KULTURNÍ AKCE A VÝROČÍDotační program na podporu zájmových aktivit: OBČANÉ TŘETÍHO VĚKUDotační program na podporu zájmových aktivit: ZDRAVÝ ŽIVOT OBČANŮDotační program na podporu zájmových aktivit: PODPORA ČINNOSTI KRALUPSKÝCH ORGANIZACÍ A KOMUNITNÍCH SPOLEČENSTVÍ

Nahoru