Skoč na obsahSkoč na navigaci

Dotační program na podporu zájmových aktivit: PODPORA ČINNOSTI KRALUPSKÝCH ORGANIZACÍ A KOMUNITNÍCH SPOLEČENSTVÍ

Žádosti je možné podávat od 22. 1. 2024 do 11. 2. 2024
6. PODPROGRAM: PODPORA ČINNOSTI KRALUPSKÝCH ORGANIZACÍ A KOMUNITNÍCH SPOLEČENSTVÍ:
Program podporuje činnost organizací a komunit, kterou nelze zařadit do programu I - V. Podpořeny budou činnosti, které zajišťují fungování organizace a komunitních společenství a napomohou zejména jejímu rozvoji.
V tomto případě musí být v žádosti o dotaci detailně rozpracovaný rozpočet, který určí investiční a neinvestiční položky projektu.  
Podmínkou poskytnutí dotace programu VI. je předchozí konzultace dotačního záměru pracovníkem pro dotační politiku dané oblasti. Termín konzultace s kontaktní osobou se domlouvá e-mailem na adrese: lenka.cislerova@mestokralupy.cz nejpozději 3 dny před termínem podání žádosti o dotaci. Konzultace je nutná z důvodu určení typu dotace (investiční x neinvestiční).

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou                 č. 23/8/6/5, ze dne 18.12.2023

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje dotační program
na podporu volného času, kultury, zájmových aktivit a komunitního rozvoje  v Kralupech nad Vltavou pro rok 2024, který navazuje na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou, která byla schválena zastupitelstvem města dne 18.12.2023, pod číslem usnesení 23/8/6/4 a jsou uveřejněna na webových stránkách města.
Program se vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení jsou povinni seznámit se s tímto Programem a důsledně se jimi řídit.

•    Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat na webových stránkách https://www.dotace.mestokralupy.cz.
•    V případě, že žadatel nedisponuje technickými možnostmi a dovednostmi pro elektronické podání žádosti, bude ve stanoveném termínu pro příjem žádostí, kontaktovat  pověřeného pracovníka pro danou dotační politiku, který s ním žádost vyplní.
Administrace žádostí:
Lenka Císlerová, tel: 315 739 851
vedoucí Odboru kancelář starosty
lenka.cislerova@mestokralupy.cz

•    Celkový objem peněžních prostředků    1 700 000 Kč
•    Maximální požadovaná částka nemůže přesáhnout 100.000 Kč.
•    Maximální spoluúčast žadatele o dotaci činí 85 % uznatelných nákladů (min. 15% povinná spoluúčast)
•    Žadatel je oprávněn podat maximálně 2 žádosti.
       
Termíny pro příjem žádostí: od pondělí 22.01.2024 do neděle 11.02.2024, žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou posuzovány.
Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Podat novou žádost

Rozpracované žádosti

Vyúčtování poskytnuté dotace

Nahoru