Skoč na obsahSkoč na navigaci

Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým

Žádosti je možné podávat od 22. 1. 2024 do 11. 2. 2024
 Na základě usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou č. 23/8/7/1, ze dne 18.12.2023
 
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje dotační program     
na podporu celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se dospělým v Kralupech nad Vltavou, který navazuje na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou, která byla schválena zastupitelstvem města dne 18.12.2023 pod číslem usnesení 23/8/6/4 a jsou uveřejněna na webových stránkách města.
Program se vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 Účastníci řízení jsou povinni se seznámit s tímto Programem a důsledně se jimi řídit.

Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat na webových stránkách http://www.sportovci.mestokralupy.cz. O registraci si zažádá na odboru sociálních věcí, školství a kultury městského úřadu v Kralupech nad Vltavou na e-mailové adrese marta.valkova@mestokralupy.cz, tel. 315 739 802
               
•    Maximální požadovaná částka není STANOVENA.
•    Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2024.
•    Celková výše poskytnuté dotace dosahuje maximálně 70% celkových nákladů vynaložených oddílem na sportovní činnost dospělých v daném roce.
•    Z dotace nelze hradit investiční výdaje, nebo výdaje, které lze za investiční považovat.
•    Pokud má oddíl i mládežnickou složku, účetnictví, nebo daňovou evidenci o užití prostředků musí být vedeno zcela oddělené.

Termíny pro příjem žádostí: od pondělí 22.01.2024 do neděle 11.02.2024, žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou posuzovány. Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Podat novou žádost

Rozpracované žádosti

Vyúčtování poskytnuté dotace

Nahoru