Skoč na obsahSkoč na navigaci

Podání žádosti o poskytnutí dotace

Žádosti se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře žádosti k dotační politice.

V případě, že žadatel nedisponuje elektronickým podpisem či datovou schránkou, aby mohl žádost plně autorizovat, je povinen:

a) celý text žádosti vytisknout, podepsat a naskenovat do formátu PDF; takto naskenovanou žádost následně nahrát zpět do dotačního systému jako přílohu.

b) nedisponuje-li žadatel technickými možnostmi – možností naskenovat žádost = je žadatel povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů doručit vytištěnou vyplněnou žádost s fyzickým podpisem  v zalepené                       a označené obálce – (název dotační oblasti / dotačního programu a jméno žadatele) na podatelnu MěÚ.

V případě, že žadatel nedisponuje technickými možnostmi a dovednostmi pro podání žádosti:

vyplní s ním žádost po jeho ověření a předložení všech listinných náležitostí pověřený pracovník pro dotační politiku. Takovouto žádost podepíše pověřený pracovník pro dotační politiku technickým certifikátem a udělá písemný záznam o tom, že při podání žádosti ověřil identifikaci žadatele.

Ø  na žádosti, které budou neúplné nebo podané na podatelně MěÚ Kralupy nad Vltavou po vypsaném termínu, nebude brán zřetel.

POKYN K PODÁNÍ:

Nedílnou součástí vyplněné elektronické žádosti je popis akce/projektu, harmonogram akce/projektu, rozpočet projektu a povinné přílohy.

Nahoru